Politikalar ve Sertifikalar

Türkiye’de Tasarlandı, Geliştirildi ve Üretildi

KALEKALIP'ın sahip olduğu üretim tecrübesi, kullandığı güncel teknoloji, yüksek bilgi birikimi, deneyimli ve nitelikli iş gücü ile sektöründe dünyanın önde gelen kuruluşları arasında yer alan konumunun örnek ve rekabetçi yapısının sürekliliğini sağlamayı hedefleyen aşağıdaki vazgeçilmez unsurlardan oluşmaktadır:

Tüm faaliyet alanlarımızda, kalite yönetim sistemlerinin gereklerini tam olarak gerçekleştirmek ve etkinliğinin SÜREKLİ İYİLEŞTİRME’sini sağlamaktayız.

İç ve dış müşteri beklentilerini zamanında ve kalite standartları içersinde yerine getirmek,

Tüm proseslerin yürütülmesinde “RİSK ODAKLI YÖNETİM “ anlayışına göre faaliyet öncesinde risklerin analizlerini çıkararak ,değerlendirmelerini yapmak,

 Üretim anlayışımız “İLK SEFERDE VE HER ZAMAN DOĞRU YAPMAK”  metodunu uygulamak,

Çalışanların ve tedarikçilerin sürekli gelişmelerini sağlayarak, “KURUMSAL BİLGİ KÜLTÜRÜ” nün  oluşturmak ve korumak

Teknoloji gelişimlerini takip ederek, ihtiyaç durumunda temin etmek,
Bilgi varlıklarının kontrol altında tutulması için risk analizleri yaparak gereken önlemleri belirlemek ve riskleri kontrol altında tutmak
Ürünlerimizin, müşteri taleplerine, ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuata uygunluğunu sağlamak ve sürekliliğini temin etmek,
Güvenlik Önceliğimizdir

Ortak çabamız olan kaliteli üretimi gerçekleştiren çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak, mesleki ve sosyal gelişimini, kalite bilincini, sürekli eğitim programları ve aktivitelerle desteklemek, motivasyonlarının en üst seviyelerde tutulmasını sağlamak,

Faaliyetlerimizi sürdürürken, çevreyi ve doğal kaynakları korumak
Birlikte Daha Fazlasını Başarmak İçin

Kalite politikamız çerçevesinde sağladığımız başarıların sürdürülebilir olmasını sağlamak, daha yüksek seviyelere taşınmasını hedeflemek ve marka bilincimizin geliştirilmesini çalışanlarımızın ortak ve asli hedefleri içinde görmesini sağlamak.